Kontrola prędkości

prędkość pojazdu

Prędkość pojazdu

Urządzenie rejestruje jaką prędkość jaką osiąga w danym momencie pojazd z GPS lub gdy jest podpięty do szyny CAN z komputera pojazdu.

W przypadku gdy urządzenie podpięte jest pod CAN dodatkowo na wykres zostaną naniesione obroty silnika.


Historia pojazdu

historia pojazdu

 

 

Wykres prędkości

Urządzenie przesyła prędkość pojazdu z GPS lub z CAN.