Kontroluj trasę pojazdu

Urządzenie GPS rejestruje trasę pojazdu.

Każdy skręt, postój i uruchomienie silnika jest wyświetlane bezpośrednio na mapie wraz z podsumowaniem czasu jazdy i pokonanym dystansem.

Każda pokonana trasa zapisana zostaje do bazy danych i jest dostępna w dowolnym momencie. Możesz za pomocą kalendarza wybrać z jakiego dnia chcesz wyświetlić trasę.